ОП Иновации и конкурентноспособност


Проект и главна цел: Договор за БФП № BG16RFOP002-2.089-4450-C01 по проектно предложение „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с цел постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
 
Бенефициент: КОЛЕВ ООД
 
Обща стойност: 50 000 лева, от които 42 500лв. европейско и  7 500 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 15.11.2021 г.
Край: 15.02.2022 г.